fbpx

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Whatthebrand Stúdió Kft. (Székhely: 8283 Káptalantóti, Dózsa utca 5., Adószám: 28748315-2-19) kizárólagos tulajdonában álló a www.levelup.wtbstudio.com elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon részvételi jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére, és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt a LEVEL UP rendezvényeken sem. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „LEVEL UP” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A LEVEL UP, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Üzemeltető: Whatthebrand Stúdió Kft.

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás a LEVEL UP Eseményeire

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Közösségi design tanfolyam, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető LEVEL UP közösségi design tanfolyam

Weboldal: wtbstudio.com és annak minden aldomain, valamint microoldala

Előadás vezető: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt

A LEVEL UP működése

A LEVEL UP közösségi design tanfolyam, melynek során Felhasználó a LEVEL UP előadás vezetőjének segítségével, iránymutatásával szoftverismeretet ad át A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen bemutatásra kerülő tematika megtalálható, ezeket LEVEL UP határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, tematika és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, az előadás vezetője és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a LEVEL UP megítélése alapján.

LEVEL UP  mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Időkeret: A LEVEL UP törekszik arra, hogy időben induljon és négy óra alatt megtörténjen a tanfolyam, azonban az időkeret esetenként változhat.

Végtermék: A LEVEL UP semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített további digitális tartalmak olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található minták, struktúrák.

A LEVEL UP videós, képes, szöveges oktatási tartalmai, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a LEVEL UP számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a LEVEL UP engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

Lemondás: Az eseményt 15-nél kevesebb jelentkező esetén lemondjuk, erről érintett felhasználót e-mailben értesítjük.

Viselkedési normák

A LEVEL UP eseményen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

Vásárlás

Jegyvásárlás, lemondás

 • Jegyvásárlást a Weboldalon az Jelentkezem gombra kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta az adott tanfolyamot és időpontot, a Jelentkezem gomb megnyomással indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba tette a jegyet, utána a tovább a pénztár gombra kattintva fejezheti be a vásárlását.
 • A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név (vezeték, kereszt)
  • E-mail cím
  • Irányítószám
  • Cím
  • Város
 • A Jegyvásárlás a Stripe fizetési rendszerén, vagy direkt utalással, vagy készpénzes fizetéssel, vagy Paypal rendszerén keresztül működik, Felhasználó a Jegyvásárláskor a Barion illetve a PayPal ÁSzF-jét is köteles elfogadni..
 • A Jegyvásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó az álatala megadott e-mail címre megkap.
 • A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • Az időpontot
  • A helyszínt
  • A kiválasztott tanfolyamot
  • Megrendelés kódját
 • Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 48 órával jelezni kell az hello@wtbstudio.com e-malcímen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt, és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 48 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 90 napban tartott valamely Eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

Promóciók

 • A LEVEL UP-nak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.
 • Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben LEVEL UP nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a LEVEL UP témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a LEVEL UP közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a LEVEL UP közösség része.

A LEVEL UP Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet LEVEL UP marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketing tevékenységében felhasználja.

Felelősség

A LEVEL UP semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a LEVEL UP szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. LEVEL UP a felelősséget főleg a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, valamint a LEVEL UP eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

LEVEL UP nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a LEVEL UP eseményen
 • Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
 • A LEVEL UP eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása
 • A Weboldalon lévő tartalmak elérhetősége vagy szállítása

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@wtbstudio.com

Hírlevél
Feliratkozás

Értesülj elsőként a Level Up Live Stream videók időpontjáról és aktuális Webinárunkról! 👋

Köszönjük jelentkezésed!

Hamarosan jelentkezünk a Modul további részleteivel! 🤘